slika je originalna
 

nikola mirošević i suradnici

atlas hrvatskog vinogradarstva

UVEZ:
FORMAT:
IZDANJE:
GODINA:
STRANICA:
ISBN:
JEZIK:
PISMO:
Tvrdi
33x25

2009
439

Latinica
CIJENA: 379,00 kn
Dodaj u košaricu
 
Pogledajte sve od autora: nikola mirošević i suradnici
 
Opis

U At­la­su hr­vat­skog vi­no­gra­dar­stva i vi­nar­stva ob­ra­đen je po­vi­je­sni sli­jed raz­vo­ja vi­no­gra­dar­stva i vi­nar­stva s os­vr­tom na dr­žav­ne mjere i po­li­ti­čke ut­je­ca­je koji su os­ta­vi­li traga na vi­no­gra­dar­stvu, re­gio­na­li­za­ci­ja vi­no­gra­dar­skih po­dru­čja Hr­vat­ske sa svim re­le­van­t­nim zna­čaj­ka­ma klime i tla s ovo­graf­skim po­seb­no­sti­ma uz­go­ja loze i sor­ti­men­t­sko bo­gat­stvo pre­to­če­no u vr­sno­ću hr­vat­skih vina.

PODIJELITE OVO:
Podijeli na Facebook YouTube