slika je originalna
 

Stjepan Babić

Nacrt za gramatiku

Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku

UVEZ:
FORMAT:
IZDANJE:
GODINA:
STRANICA:
ISBN:
JEZIK:
PISMO:
Tvrdi
24x17
ZG
1986
550

Hrvatski Latinica
CIJENA: 139,00 kn
Dodaj u košaricu
 
Pogledajte sve od autora: Stjepan Babić
 
Opis

Tvorba riječi u hrvatskome književnome jeziku druga je od četiri knjige iz projekta Nacrta za veliku hrvatsku gramatiku Hrvatske akademije zananosti i umjetnosti. Ključni je dio gramatike koji povezuje morfonologiju, morfologiju i leksikografiju, a sustavno je strukturirana po najrelevantnijim kriterijima obrađujući imanentne tvorbene strukture, sredstva tvorbe, osnove, načine tvorbe i semantiku dobivenih rezultata. Prva je to knjiga u nas, pa i među ostalim slavenskim jezicima, koja u potpunosti predstavlja svu kompleksnost znanosti o derivaciji, pojašnjavajući sve zakonitosti tvorbenih i netvorbenih riječi, prefiksalnih, sufiksalnih i prefiksalno-sufiksalnih tvorbi, konverzija, unutrašnjih tvorbi, otkrivajući i neke nove, dosada znanstveno nedokučene i neobjašnjene jezične pojave npr. semantičke potencijale, distinkcije i načela akcenture u derivaciji.

PODIJELITE OVO:
Podijeli na Facebook YouTube