23. svibanj, 2019.

Potpora kupcima

 
 

ŠTO JE JOŠ KORISNO ZNATI

Cijenu svakog udžbenika kod nas možete provjeriti na web-stranici, kao i kolika je cijena u knjižarama. Rabljeni udžbenici koje prodajemo prosječno su za 40 % povoljniji od onih u knjižarama.
Prema čemu određujemo cijene udžbenika:

  • prema cijeni novoga u knjižarama;
  • prema očuvanosti odnosno stanju samoga udžbenika;
  • prema vrsti udžbenika - piše li se u njega ili ne;
  • prema tome sadrži li multimedijske dodatke;
  • prema tome koliko komada imamo na stanju, prema potražnji...
OČUVANOST UDŽBENIKA I RADNIH BILJEŽNICA
Pri otkupu udžbenika nastojimo paziti da kupujemo one u dobrom stanju, očuvane, neizrezivane, nepohabane... Pri određivanju cijene svrstavamo ih u tri kategorije - i tako ih označavamo i na webu:
  • novi - oznaku "novi" imaju udžbenici i radne bilježnice koje su ljudi pogreškom kupili pa nama prodali, oni koje su dobili na raznim prezentacijama ili jednostavno neupotrebljavani kod nekih profesora. Treba napomenuti da udžbenike od 1. do 4. razreda osnovne škole kupujemo samo ako su neupotrebljavani, samo takve i prodajmo;
  • rabljeni - riječ je o najvećem broju udžbenika i radnih bilježnica, i oni zapravo nemaju nikakvu oznaku na stranici jer je to naša standardna ponuda. U dobrom su stanju, ali se vidi da su upotrebljavani, zapravo im se ne može naći ozbiljnija zamjerka. Za radne bi bilježnice to značilo eventualno nekoliko olovkom ispisanih stranica;
  • rabljeni loši - ovu oznaku imaju udžbenici za koje bi se još uvijek moglo reći da su u dobrom stanju, ali bi im se ipak mogla naći ozbiljnjija zamjerka - recimo da su preispisani, pošarani, zgužvani... ali bi ih se svejedno bez nekih većih smetnji moglo upotrebljavati. Takve udžbenike otkupljujemo jer ih bolje očuvanih nema dovoljno, a traženi su. Također su neki udžbenici loše uvezani, pa su gotovo uvijek u nešto lošijem stanju;
  • udžbenici s PDV-om ili dodatnom vrijednosti - ovo je posebna kategorija, i ne postoji kao oznaka na stranici. Najčešće ih i ne otkupljujemo. Riječ je o udžbenicima koji su u lošijem stanju od "rabljenih loših", i sukladno tome imaju puno nižu cijenu, ali često dolaze s dodanom vrijednosti - neki su jako ispisani pa često pokojem đaku mogu biti i korisni. Oni nemaju određenu cijenu niti su upisani na stranici s ostatkom naše ponude, ali se u antikvarijatu mogu dobiti ako se baš zatraže, kao i u web-narudžbi s obveznom napomenom "Želim udžbenike s PDV-om" - i mi ćemo se potruditi složiti vam najpovoljniju varijantu - tako da imate barem neku zadovoljštinu imate li u kući jednog malog Pucka (vjerujemo da mnogi roditelji još uvijek znaju o kome govorimo!).