UVEZ: Meki
FORMAT: 21x14
IZDANJE: L2
GODINA: 1965.
STRANICA: 94
CIJENA: 39,00 kn
Dodaj u košaricu 100 elementarnih ali težih zadataka - Vladimir Devide, autor
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 20x12
IZDANJE: šK
GODINA: 1971.
STRANICA: 229
CIJENA: 39,00 kn
Dodaj u košaricu aritmetika i algebra - kurepa smolec škreblin
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 24x16
IZDANJE: L1
GODINA: 1927.
STRANICA: 222
CIJENA: 89,00 kn
Dodaj u košaricu Aritmetika i algebra II. dio - Stjepan Škreblin
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 22x16
IZDANJE: ZG
GODINA: 1941.
STRANICA: 65
CIJENA: 29,00 kn
Dodaj u košaricu aritmetika i algebra za šesti razred realnih i klasičnih gimnazija - stjepan škreblin
 

Darstellende Geometrie

Perspektive ebener Gebilde; Kegelschnitte
Robert Haussner, autor
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 17x12
IZDANJE: AA
GODINA: 1908.
STRANICA: 164
CIJENA: 29,00 kn
Dodaj u košaricu Darstellende Geometrie - Robert Haussner, autor
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 24x17
IZDANJE: L1
GODINA: 2011.
STRANICA: 103
CIJENA: 49,00 kn
Dodaj u košaricu Derivacije s primjenom - Mladen Pačar, Maja Katalinić
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 24x17
IZDANJE: šK
GODINA: 1992.
STRANICA: 393
CIJENA: 39,00 kn
Dodaj u košaricu Deskriptivna geometrija - Vilko Niče
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 23x15
IZDANJE: L1
GODINA: 1963.
STRANICA: 396
CIJENA: 29,00 kn
Dodaj u košaricu Deskriptivna geometrija - Vilko Niče, autor
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 24x17
IZDANJE: šK
GODINA: 1985.
STRANICA: 302
CIJENA: 29,00 kn
Dodaj u košaricu Deskriptivna geometrija - drugi svezak - Vilko Niče
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 24x16
IZDANJE: šK
GODINA: 1974.
STRANICA: 206
CIJENA: 39,00 kn
Dodaj u košaricu Elementarna geometrija II. dio  - Vladimir Benčić
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 24x17
IZDANJE: BG
GODINA: 1981.
STRANICA: 492
CIJENA: 59,00 kn
Dodaj u košaricu elementi teorije verovatnoće i matematičke statistike - svetozar v. vukadinović
 
UVEZ:
FORMAT:
IZDANJE:
GODINA: .
STRANICA:
CIJENA: ,00 kn
Dodaj u košaricu
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 20x14
IZDANJE: L2
GODINA: 1966.
STRANICA: 176
CIJENA: 29,00 kn
Dodaj u košaricu Elementi više matematike III - Integralni račun sa primenama - Anton Bilimović
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 24x17
IZDANJE:
GODINA: 2008.
STRANICA: 406
CIJENA: 129,00 kn
Dodaj u košaricu financijska matematika - boško šego
 

Formule i tablice

Matematika fizika astronomija kemija
Witold Mizertski
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 20x14
IZDANJE: EL
GODINA: 2000.
STRANICA: 153
CIJENA: 39,00 kn
Dodaj u košaricu Formule i tablice  - Witold Mizertski
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 20x14
IZDANJE:
GODINA: 2004.
STRANICA: 235
CIJENA: 49,00 kn
Dodaj u košaricu formule iz matematike i fizike - vladimir pašagić
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 24x17
IZDANJE: ZG
GODINA: 1982.
STRANICA: 191
CIJENA: 69,00 kn
Dodaj u košaricu fourierov red i integral - diferencijalne jednadžbe - ivanšić
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 22x16
IZDANJE: L1
GODINA: 2006.
STRANICA: 176
CIJENA: 29,00 kn
Dodaj u košaricu Fraktalna geometrija za početnike - Nigel Lesmoir-Gordon, Will Rood, Ralph Edney, autor
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 24x17
IZDANJE: L1
GODINA: 1987.
STRANICA: 351
CIJENA: 59,00 kn
Dodaj u košaricu Funkcija kompleksne varijable - Laplaceova transformacija - Ivan Ivanšić
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 24x17
IZDANJE: L1
GODINA: 2011.
STRANICA: 103
CIJENA U KNJIŽARI: 95,00
CIJENA: 49,00 kn
Dodaj u košaricu Funkcije - Kompleksni brojevi - Polinomi - Mladen Pačar, Maja Katalinić
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 24x17
IZDANJE: ZG
GODINA: 1978.
STRANICA: 351
CIJENA: 59,00 kn
Dodaj u košaricu funkcije kompleksne varijable - laplaceova transformacija - ivanšić
 

Geometrija

Udžbenik + zbirka + rješenja
Mladen Pačar, Maja Katalinić
UVEZ: Meki
FORMAT: 24x17
IZDANJE: L1
GODINA: 2012.
STRANICA: 107
CIJENA U KNJIŽARI: 95,00
CIJENA: 49,00 kn
Dodaj u košaricu Geometrija - Mladen Pačar, Maja Katalinić
 
UVEZ:
FORMAT:
IZDANJE:
GODINA: .
STRANICA:
CIJENA: ,00 kn
Dodaj u košaricu
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 20x12
IZDANJE: ZG
GODINA: 1933.
STRANICA: 138
CIJENA: 59,00 kn
Dodaj u košaricu geometrija i geometrijsko crtanje  - juraj božičević
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 22x16
IZDANJE: ZG
GODINA: 1940.
STRANICA: 58
CIJENA: 59,00 kn
Dodaj u košaricu geometrija za IV. razrede srednjih škola - juraj božičević
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 20x14
IZDANJE: ZG
GODINA: 1906.
STRANICA: 281
CIJENA: 139,00 kn
Dodaj u košaricu geometrija za više razrede srednjih škola - david segen
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 20x12
IZDANJE: L1
GODINA: 2011.
STRANICA: 103
CIJENA U KNJIŽARI: 95,00
CIJENA: 39,00 kn
Dodaj u košaricu Gospodarska i financijska matematika  - Mladen Pačar , Maja Katalinić
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 22x16
IZDANJE: L1
GODINA: 1997.
STRANICA: 208
CIJENA: 49,00 kn
Dodaj u košaricu Gospodarska matematika - riješeni zadaci I. dio - Miljenko Crnjac
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 20x14
IZDANJE: šK
GODINA: 1953.
STRANICA: 304
CIJENA: 29,00 kn
Dodaj u košaricu industrijska statistika - a. dobrić
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 24x17
IZDANJE: L1
GODINA: 2012.
STRANICA: 115
CIJENA: 49,00 kn
Dodaj u košaricu Integrali s primjenom - Mladen Pačar, Maja Katalinić
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 24x17
IZDANJE: SARAJEVO
GODINA: 1970.
STRANICA: 151
CIJENA: 29,00 kn
Dodaj u košaricu izrađeni zadaci iz matematike- za prve razrede srednjih škola - ahmed kafedžić
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 20x14
IZDANJE: šK
GODINA: 1956.
STRANICA: 196
CIJENA: 29,00 kn
Dodaj u košaricu Kako ću riješiti matematički zadatak - George Polya
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 20x14
IZDANJE: L1
GODINA: 1999.
STRANICA: 101
CIJENA: 19,00 kn
Dodaj u košaricu Kako do boljih ocjena iz matematike - M. Agnew, S. Barlow, O. Davies, L. Pascal, S. Skidmore
 
UVEZ:
FORMAT:
IZDANJE:
GODINA: .
STRANICA:
CIJENA: ,00 kn
Dodaj u košaricu
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 24x17
IZDANJE: TEH
GODINA: 1990.
STRANICA: 203
CIJENA: 29,00 kn
Dodaj u košaricu klasični problemi geometrijske topologije - krešimir horvatić
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 24x17
IZDANJE: EL
GODINA: 2008.
STRANICA: 224
CIJENA: 29,00 kn
Dodaj u košaricu Klasifikacijski ispiti na tehničkim fakultetima - Matko Fizić
 

Kompleksna analiza

Matematički metodi u fizici i tehnici
Dragoslav S. Mitrinović, autor
UVEZ: Meki
FORMAT: 25x18
IZDANJE: L2
GODINA: 1971.
STRANICA: 314
CIJENA: 49,00 kn
Dodaj u košaricu Kompleksna analiza - Dragoslav S. Mitrinović, autor
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 24x17
IZDANJE: L1
GODINA: 1990.
STRANICA: 788
CIJENA: 109,00 kn
Dodaj u košaricu Konačno dimenzionalni vektorski prostori i primjene - Svetozar Kurepa
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 25x18
IZDANJE: L1
GODINA: 1967.
STRANICA: 786
CIJENA: 99,00 kn
Dodaj u košaricu Konačno dimenzionalni vektorski prostori i primjene - Svetozar Kurepa, autor
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 25x18
IZDANJE: L2
GODINA: 1960.
STRANICA: 272
CIJENA: 59,00 kn
Dodaj u košaricu Kopmleksna analiza - Dragoslav S. Mitrinović, autor
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 24x17
IZDANJE: L1
GODINA: 2011.
STRANICA: 104
CIJENA: 49,00 kn
Dodaj u košaricu Limesi nizovi redovi - Mladen Pačar, Maja Katalinić
 

Logaritamske tablice

po O. Schömilchu i J. Majcenu
G.A., autor
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 17x12
IZDANJE: šK
GODINA: 1955.
STRANICA: 211
CIJENA: 19,00 kn
Dodaj u košaricu Logaritamske tablice - G.A., autor
 

Logaritamske tablice

po O. Schömilchu i J. Majcenu
G.A., autor
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 17x12
IZDANJE: šK
GODINA: 1961.
STRANICA: 211
CIJENA: 19,00 kn
Dodaj u košaricu Logaritamske tablice - G.A., autor
 

Logaritamske tablice

po O. Schömilchu i J. Majcenu
Goran Sirovatka, uredio
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 17x12
IZDANJE: šK
GODINA: 2004.
STRANICA: 211
CIJENA: 29,00 kn
Dodaj u košaricu Logaritamske tablice - Goran Sirovatka, uredio
 
UVEZ:
FORMAT:
IZDANJE:
GODINA: .
STRANICA:
CIJENA: ,00 kn
Dodaj u košaricu
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 17x12
IZDANJE: šK
GODINA: 1990.
STRANICA: 211
CIJENA: 19,00 kn
Dodaj u košaricu Logaritamske tablice - Zlatko Šporer / urednik
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 22x12
IZDANJE: EL
GODINA: 1994.
STRANICA: 192
CIJENA: 39,00 kn
Dodaj u košaricu male teme iz matematike - boris pavković, branimir dakić, željko hanjš, pjer mladinić
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 24x17
IZDANJE: šK
GODINA: 1984.
STRANICA: 275
CIJENA: 59,00 kn
Dodaj u košaricu matematička analiza - u n-dimenzionalnom realnom prostoru drugi dio  - sibe mardešić
 

Matematička analiza - Zbirka zadataka

Teoremi i definicije - riješeni zadaci
Petar Javor
UVEZ: Meki
FORMAT: 24x17
IZDANJE: šK
GODINA: 1990.
STRANICA: 370
CIJENA: 69,00 kn
Dodaj u košaricu Matematička analiza - Zbirka zadataka - Petar Javor
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 22x16
IZDANJE: EL
GODINA: 1999.
STRANICA: 276
CIJENA: 69,00 kn
Dodaj u košaricu matematička analiza 1 - petar javor
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 25x18
IZDANJE: EL
GODINA: 2002.
STRANICA: 261
CIJENA: 69,00 kn
Dodaj u košaricu Matematička analiza 2 - Petar Javor
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 24x17
IZDANJE: L1
GODINA: 1984.
STRANICA: 368
CIJENA: 59,00 kn
Dodaj u košaricu Matematička analiza 2 - funkcije jedne varijable - Svetozar Kurepa
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 20x14
IZDANJE: ZG
GODINA: 2000.
STRANICA: 128
CIJENA: 19,00 kn
Dodaj u košaricu matematička natjecanja 1998 / 99. - g.a.
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 20x14
IZDANJE: ZG
GODINA: 2001.
STRANICA: 137
CIJENA: 19,00 kn
Dodaj u košaricu matematička natjecanja 1999./2000. - g.a.