UVEZ: Meki
FORMAT: 22x16
IZDANJE: šK
GODINA: 2002.
STRANICA: 204
CIJENA: 69,00 kn
Dodaj u košaricu 100 hrvatskih kemičara - nenad trinajstić
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 24x17
IZDANJE: šK
GODINA: 1967.
STRANICA: 854
CIJENA: 119,00 kn
Dodaj u košaricu anorganska kemija - egon wiberg
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 27x20
IZDANJE: šK
GODINA: 1951.
STRANICA: 714
CIJENA: 129,00 kn
Dodaj u košaricu anorganska kvantitativna analiza - j.m. kolthoff e.b. sandell
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 24x16
IZDANJE: PL
GODINA: 2009.
STRANICA: 235
CIJENA U KNJIŽARI: 199,00
CIJENA: 149,00 kn
Dodaj u košaricu Atkinsove molekule - Peter Atkins, autor
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 34x25
IZDANJE: L1
GODINA: 1965.
STRANICA: 175
CIJENA: 69,00 kn
Dodaj u košaricu Atomski atlas - Mihajlo Velimirović, autor
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 25x20
IZDANJE: SA
GODINA: 2011.
STRANICA: 198
CIJENA: 69,00 kn
Dodaj u košaricu biogoriva - proizvodnja, primjena i razvoj motornih goriva biološkog porijekla - faruk muštović
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 24x17
IZDANJE: BG
GODINA: 1963.
STRANICA: 546
CIJENA: 49,00 kn
Dodaj u košaricu biohemija - božidar nikolić
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 27x20
IZDANJE: BG
GODINA: 1980.
STRANICA: 1055
CIJENA: 169,00 kn
Dodaj u košaricu biohemija - božidar nikolić
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 25x18
IZDANJE: BG
GODINA: 1983.
STRANICA: 374
CIJENA: 59,00 kn
Dodaj u košaricu biohemija - praktična nastava i teorijski pregled - i. kulić japundžić, lj. rakić
 

Biokemija

Za studente kemije i medicine
Peter Karlson
UVEZ: Meki
FORMAT: 24x17
IZDANJE: šK
GODINA: 1976.
STRANICA: 436
CIJENA: 29,00 kn
Dodaj u košaricu Biokemija - Peter Karlson
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 24x17
IZDANJE: šK
GODINA: 1971.
STRANICA: 412
CIJENA: 49,00 kn
Dodaj u košaricu biokemija   - peter karlson
 
UVEZ:
FORMAT:
IZDANJE:
GODINA: .
STRANICA:
CIJENA: ,00 kn
Dodaj u košaricu
 
 
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 21x14
IZDANJE: AA
GODINA: 1938.
STRANICA: 990
CIJENA: 99,00 kn
Dodaj u košaricu Der Befehl des Gewissens - Zoberlein Hans, autor
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 24x17
IZDANJE: ZG
GODINA: 1960.
STRANICA: 376
CIJENA: 19,00 kn
Dodaj u košaricu dinamička biokemija - ernest baldwin
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 22x16
IZDANJE: ZG
GODINA: 1950.
STRANICA: 29
CIJENA: 29,00 kn
Dodaj u košaricu eksplozivi - stjepan ivezić
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 27x20
IZDANJE: BG
GODINA: 1953.
STRANICA: 401
CIJENA: 69,00 kn
Dodaj u košaricu enciklopedijski hemiski priručnik za svakoga - viktor kunc
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 24x17
IZDANJE: BG
GODINA: 1948.
STRANICA: 351
CIJENA: 49,00 kn
Dodaj u košaricu enciklopediski hemiski priručnik za svakog - viktor kunc
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 24x17
IZDANJE: šK
GODINA: 1972.
STRANICA: 80
CIJENA: 29,00 kn
Dodaj u košaricu fizikalna kemija 3 - herak mira i marko
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 20x14
IZDANJE: ZG
GODINA: 1930.
STRANICA: 165
CIJENA: 199,00 kn
Dodaj u košaricu građa svijeta pučka kemija - bogdan babić
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 24x17
IZDANJE: BG
GODINA: 1980.
STRANICA: 651
CIJENA: 89,00 kn
Dodaj u košaricu hemijsko tehnološki leksikon - kostić veljko ljiljana kostić
 
UVEZ:
FORMAT:
IZDANJE:
GODINA: .
STRANICA:
CIJENA: ,00 kn
Dodaj u košaricu
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 24x17
IZDANJE: BG
GODINA: 1987.
STRANICA: 6
CIJENA: 699,00 kn
Dodaj u košaricu Hemijsko tehnološki priručnik 1-6 - g.a.
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 24x17
IZDANJE: BG
GODINA: 1978.
STRANICA: 356
CIJENA: 99,00 kn
Dodaj u košaricu hemijsko-inženjerska termodinamika  I deo - bojan d. đorđević
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 24x17
IZDANJE: BG
GODINA: 1981.
STRANICA: 347
CIJENA: 59,00 kn
Dodaj u košaricu hemijsko-inženjerska termodinamika priručnik - d. radovanović , b. đorđević, r.ninković, s.šerbanović
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 27x19
IZDANJE: šK
GODINA: 1996.
STRANICA: 288
CIJENA: 79,00 kn
Dodaj u košaricu hrvatska nomenklatura anorganske kemije - vladimir simeon/uredio
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 24x16
IZDANJE: ZG
GODINA: 1929.
STRANICA: 249
CIJENA: 79,00 kn
Dodaj u košaricu iz moderne kemije - fran bubalović
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 24x17
IZDANJE: HINUS
GODINA: 0.
STRANICA: 171
CIJENA: 49,00 kn
Dodaj u košaricu kemija - za pripremu razredbenih ispita na fakultetima * - hrvoje zrnčić
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 28x20
IZDANJE: šK
GODINA: 2010.
STRANICA: 235
CIJENA: 69,00 kn
Dodaj u košaricu kemija na državnoj maturi - priručnik za pripremu ispita državne mature iz kemije - dunja nothig hus, mirjana mazalin zlonoga
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 24x17
IZDANJE: TEH
GODINA: 1972.
STRANICA: 976
CIJENA: 89,00 kn
Dodaj u košaricu kemija organskih spojeva - carl r. noller
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 22x16
IZDANJE: M
GODINA: 1977.
STRANICA: 324
CIJENA: 39,00 kn
Dodaj u košaricu kemija u službi čovjeka - willibard rixner gehard wegner
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 27x20
IZDANJE: ZG
GODINA: 1947.
STRANICA: 454
CIJENA: 89,00 kn
Dodaj u košaricu kemija za slušače kemije, medicine veterine i farmacije - fran bubalović
 
UVEZ:
FORMAT:
IZDANJE:
GODINA: .
STRANICA:
CIJENA: ,00 kn
Dodaj u košaricu
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 27x20
IZDANJE: ZG
GODINA: 1996.
STRANICA: 101
CIJENA: 49,00 kn
Dodaj u košaricu kemijski elementi - ljiljana kovačević ivan žugaj
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 28x21
IZDANJE: šK
GODINA: 2010.
STRANICA: 143
CIJENA U KNJIŽARI: 159,00
CIJENA: 109,00 kn
Dodaj u košaricu Kemijski leksikon u stripu - Nenad Raos, autor
 
UVEZ: Meki
FORMAT:
IZDANJE:
GODINA: 1948.
STRANICA: 40
CIJENA: 29,00 kn
Dodaj u košaricu kemijsko bojanje kovina  - ladimir liozin
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 24x17
IZDANJE: TEH
GODINA: 1971.
STRANICA: 270
CIJENA: 99,00 kn
Dodaj u košaricu kemijsko računanje - ivan lovreček
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 24x16
IZDANJE: šK
GODINA: 1988.
STRANICA: 164
CIJENA: 19,00 kn
Dodaj u košaricu konformacijska analiza - nenad raos
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 24x17
IZDANJE: ZG
GODINA: 1976.
STRANICA: 230
CIJENA: 99,00 kn
Dodaj u košaricu kvantna kemija - zvonimir maksić
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 24x17
IZDANJE: TEH
GODINA: 1960.
STRANICA: 370
CIJENA: 69,00 kn
Dodaj u košaricu laboratorijski priručnik I-dio -knjiga druga - ivan filipović petar sabioncello
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 20x14
IZDANJE: L1
GODINA: 1988.
STRANICA: 198
CIJENA: 29,00 kn
Dodaj u košaricu Mali kemijski leksikon - Ljubiša Grlić
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 24x17
IZDANJE: BG
GODINA: 1975.
STRANICA: 256
CIJENA: 59,00 kn
Dodaj u košaricu metode pregleda mleka i mlečnih proizvoda - mirko šipka, višeslava miljković
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 16x12
IZDANJE: SARAJEVO
GODINA: 1962.
STRANICA: 27
CIJENA: 39,00 kn
Dodaj u košaricu moć sugestije i hipnoze - ismet a. tabaković
 
UVEZ:
FORMAT:
IZDANJE:
GODINA: .
STRANICA:
CIJENA: ,00 kn
Dodaj u košaricu
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 27x20
IZDANJE: BG
GODINA: 1973.
STRANICA: 896
CIJENA: 119,00 kn
Dodaj u košaricu moderna neorganska hemija - melorova
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 24x17
IZDANJE: šK
GODINA: 1987.
STRANICA: 390
CIJENA: 189,00 kn
Dodaj u košaricu molekule i kristali - drago grdenić
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 27x20
IZDANJE: ZG
GODINA: 1984.
STRANICA: 282
CIJENA: 49,00 kn
Dodaj u košaricu nafta na našem tlu - josip žgaljić
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 24x17
IZDANJE: BG
GODINA: 1982.
STRANICA: 344
CIJENA: 49,00 kn
Dodaj u košaricu neorganska hemija - ilija rikovski
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 27x20
IZDANJE: BG
GODINA: 1962.
STRANICA: 422
CIJENA: 69,00 kn
Dodaj u košaricu neorganska hemija za studente viših škola - stanimir arsenijević
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 28x21
IZDANJE: ZG
GODINA: 1969.
STRANICA: 44
CIJENA: 39,00 kn
Dodaj u košaricu nomenklatura organske kemije / nomenklatura vitamina i nomenklatura karotenoida - marijan laćan, franjo mihelić
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 24x17
IZDANJE: šK
GODINA: 1995.
STRANICA: 91
CIJENA: 39,00 kn
Dodaj u košaricu nomenklatura organskih spojeva - vladimir rapić
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 24x17
IZDANJE: ZG
GODINA: 1988.
STRANICA: 188
CIJENA: 49,00 kn
Dodaj u košaricu nomenklatura organskih spojeva sekcije d,e,f,i h - grupa autora
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 27x20
IZDANJE: OS
GODINA: 1987.
STRANICA: 333
CIJENA: 49,00 kn
Dodaj u košaricu opća i anorganska kemija - stevan crnogorac