UVEZ: Meki
FORMAT:
IZDANJE:
GODINA: 2002.
STRANICA: 608
CIJENA: 129,00 kn
Dodaj u košaricu 1000 game heroes - david choquet
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 20x14
IZDANJE: ZG
GODINA: 1984.
STRANICA: 167
CIJENA: 89,00 kn
Dodaj u košaricu alergenske biljke -
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 24x17
IZDANJE: L3
GODINA: 1983.
STRANICA: 205
CIJENA: 119,00 kn
Dodaj u košaricu Atlas drveća i grmlja - Čedomil Šilić
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 24x17
IZDANJE: L1
GODINA: 1988.
STRANICA: 367
CIJENA: 99,00 kn
Dodaj u košaricu Atlas korovne, ruderalne i travnjačke flore - Mira Knežević
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 29x22
IZDANJE: MK
GODINA: 1970.
STRANICA: 302
CIJENA: 49,00 kn
Dodaj u košaricu beskičmenjaci - ilustrovana enciklopedija životinjskog carstva - ralf buhsbaum i lorus dž. milne
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 25x18
IZDANJE: šK
GODINA: 1999.
STRANICA: 609
CIJENA: 129,00 kn
Dodaj u košaricu Beskralješnjaci - biologija viših avertebrata - Ivo Matoničkin, Ivan Habdija, Biserka Primc Habdija
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 24x17
IZDANJE: AC
GODINA: 1978.
STRANICA: 692
CIJENA: 119,00 kn
Dodaj u košaricu beskralješnjaci biologija nižih avertebrata - ivo matoničkin
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 18x12
IZDANJE: L2
GODINA: 1974.
STRANICA: 49
CIJENA: 29,00 kn
Dodaj u košaricu Biljke i životinje u prirodi pogodne za ishranu ljudi - Radomir Raj, autor
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 24x17
IZDANJE: BG
GODINA: 1988.
STRANICA: 488
CIJENA: 89,00 kn
Dodaj u košaricu biljna genetika - aleksandar đokić
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 21x14
IZDANJE:
GODINA: 2007.
STRANICA: 190
CIJENA: 59,00 kn
Dodaj u košaricu bioetika i odgovornost u genetici - iva rinčić lerga
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 24x17
IZDANJE: BG
GODINA: 1955.
STRANICA: 54
CIJENA: 29,00 kn
Dodaj u košaricu biogeografija - tvrtko kanaet
 
UVEZ:
FORMAT:
IZDANJE:
GODINA: .
STRANICA:
CIJENA: ,00 kn
Dodaj u košaricu
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 22x16
IZDANJE: M
GODINA: 1975.
STRANICA: 315
CIJENA: 29,00 kn
Dodaj u košaricu biologija - till brahe
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 24x17
IZDANJE: ELEMENT
GODINA: 2011.
STRANICA: 469
CIJENA: 109,00 kn
Dodaj u košaricu biologija za maturu * - mirjana pavlica, vlatka kuhar, domagoj đikić
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 24x17
IZDANJE: UK
GODINA: 1978.
STRANICA: 787
CIJENA: 59,00 kn
Dodaj u košaricu biology its principles and implications * - garrett hardin carl bajema
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 20x14
IZDANJE: BG
GODINA: 1968.
STRANICA: 104
CIJENA: 29,00 kn
Dodaj u košaricu biološki atlas upoznajmo 100 biljaka - aleksandar gigov, vojislav nikolić, nikola diklić, aleksandar sigunov
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 22x14
IZDANJE: PL
GODINA: 1999.
STRANICA: 255
CIJENA: 79,00 kn
Dodaj u košaricu biološki leksikon - ivan habdija, biserka primc habdija
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 20x14
IZDANJE: ZG
GODINA: 1918.
STRANICA: 87
CIJENA: 79,00 kn
Dodaj u košaricu biološki listići - ivan gjaja
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 23x17
IZDANJE: BG
GODINA: 1981.
STRANICA: 72
CIJENA: 39,00 kn
Dodaj u košaricu botanički atlas - g.a.
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 24x17
IZDANJE: G
GODINA: 1990.
STRANICA: 550
CIJENA: 299,00 kn
Dodaj u košaricu botanički leksikon latinsko-hrvatski i hrvatsko-latinski - ivan šugar
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 24x20
IZDANJE: šK
GODINA: 1997.
STRANICA: 173
CIJENA: 59,00 kn
Dodaj u košaricu botanički vrt prirodoslovno-matematičkog fakulteta sveučilišta u zagrebu - ljerka regula-bevilacqua
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 24x17
IZDANJE: šk
GODINA: 1991.
STRANICA: 111
CIJENA: 19,00 kn
Dodaj u košaricu botanika - domac
 
UVEZ:
FORMAT:
IZDANJE:
GODINA: .
STRANICA:
CIJENA: ,00 kn
Dodaj u košaricu
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 20x14
IZDANJE: LJUBLJAN
GODINA: 1971.
STRANICA: 0
CIJENA: 19,00 kn
Dodaj u košaricu botanika  - j.m. tomas-domenek
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 24x17
IZDANJE: BG
GODINA: 1988.
STRANICA: 514
CIJENA: 59,00 kn
Dodaj u košaricu botanika - momčilo kojić
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 24x17
IZDANJE: BG
GODINA: 1989.
STRANICA: 501
CIJENA: 79,00 kn
Dodaj u košaricu botanika - momčilo kojić
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 24x17
IZDANJE: BG
GODINA: 1983.
STRANICA: 537
CIJENA: 39,00 kn
Dodaj u košaricu botanika - tatjana cincović, milan čanak, momčilo kojić
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 24x17
IZDANJE: BG
GODINA: 1971.
STRANICA: 462
CIJENA: 29,00 kn
Dodaj u košaricu botanika - tatjana cincović, milan čanak, momčilo kojić
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 24x17
IZDANJE: NOVI SAD
GODINA: 1973.
STRANICA: 234
CIJENA: 19,00 kn
Dodaj u košaricu botanika (u lošijem stanju) - vera janjatović
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 24x17
IZDANJE: BG
GODINA: 1973.
STRANICA: 206
CIJENA: 49,00 kn
Dodaj u košaricu botanika - sistematika biljaka - milovan gajić
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 24x17
IZDANJE: šK
GODINA: 1984.
STRANICA: 441
CIJENA: 109,00 kn
Dodaj u košaricu botanika - sistematika, evolucija i geobotanika - magdefrau ehrendorfer
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 24x17
IZDANJE: šK
GODINA: 1978.
STRANICA: 441
CIJENA: 89,00 kn
Dodaj u košaricu botanika - sistematika, evolucija i geobotanika (u lošijem stanju) - magdefrau ehrendorfer
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 24x17
IZDANJE: ZG
GODINA: 1994.
STRANICA: 522
CIJENA: 99,00 kn
Dodaj u košaricu crvena knjiga biljnih vrsta republike hrvatske - ivan šugar/uredio
 
UVEZ:
FORMAT:
IZDANJE:
GODINA: .
STRANICA:
CIJENA: ,00 kn
Dodaj u košaricu
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 23x23
IZDANJE: L1
GODINA: 2006.
STRANICA: 127
CIJENA: 59,00 kn
Dodaj u košaricu Crvena knjiga sisavaca Hrvatske  - g.a
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 24x17
IZDANJE: L1
GODINA: 1982.
STRANICA: 710
CIJENA: 289,00 kn
Dodaj u košaricu Četinjače - morfologija i varijabilnost - Mirko Vidaković
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 22x16
IZDANJE: GZH
GODINA: 1993.
STRANICA: 740
CIJENA: 329,00 kn
Dodaj u košaricu četinjače morfologija i varijabilnost - mirko vidaković
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 31x26
IZDANJE: MK
GODINA: 2007.
STRANICA: 512
CIJENA: 169,00 kn
Dodaj u košaricu čovjek velika ilustrirana enciklopedija - zdravko kafol
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 24x17
IZDANJE: BG
GODINA: 1974.
STRANICA: 126
CIJENA: 19,00 kn
Dodaj u košaricu čudesa stvaranja - harold w. clark
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 21x14
IZDANJE: J&T
GODINA: 2003.
STRANICA: 176
CIJENA: 29,00 kn
Dodaj u košaricu Darwin i evolucija za početnike - Jonathan Miller, Borin Van Loon, autor
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 22x16
IZDANJE: ZG
GODINA: 1992.
STRANICA: 199
CIJENA: 19,00 kn
Dodaj u košaricu deponij trajno odlaganje otpada - zlatko milanović
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 20x14
IZDANJE: ZG
GODINA: 2006.
STRANICA: 308
CIJENA: 49,00 kn
Dodaj u košaricu dosta genetički inženjering i kraj ljudske prirode - bill mckibben
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 20
IZDANJE: MK
GODINA: 1982.
STRANICA: 374
CIJENA: 179,00 kn
Dodaj u košaricu drveće - paola lanzara , mariella pizzetti
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 24x17
IZDANJE: L3
GODINA: 1984.
STRANICA: 225
CIJENA: 69,00 kn
Dodaj u košaricu Endemične biljke - Čedomil Šilić
 
UVEZ:
FORMAT:
IZDANJE:
GODINA: .
STRANICA:
CIJENA: ,00 kn
Dodaj u košaricu
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 24x16
IZDANJE: ZG
GODINA: 2005.
STRANICA: 95
CIJENA: 79,00 kn
Dodaj u košaricu erozija tla vodom pri različitim načinima obrade * - kisić, bašić, butorac, mesić, nestroy, sabolić
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 19x12
IZDANJE: BG
GODINA: 1982.
STRANICA: 418
CIJENA: 29,00 kn
Dodaj u košaricu evolucija čovečanstva - dobžinski teodosijus
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 21x15
IZDANJE: J&T
GODINA: 2005.
STRANICA: 176
CIJENA: 29,00 kn
Dodaj u košaricu Evolucijska psihologija za početnike - Dylan Evans, Oscar Zarate, autor
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 24x17
IZDANJE:
GODINA: 1989.
STRANICA: 400
CIJENA: 399,00 kn
Dodaj u košaricu fauna i flora jadrana 1-2 - šime županović, ivan jardas
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 24x17
IZDANJE: šK
GODINA: 1989.
STRANICA: 212
CIJENA: 69,00 kn
Dodaj u košaricu fizika za biologe - n. c. hilyard, h. c. bigin
 
UVEZ: Tvrdi
FORMAT: 24x17
IZDANJE: šK
GODINA: 1975.
STRANICA: 546
CIJENA: 129,00 kn
Dodaj u košaricu fizika za biologe i medicinare - desmon m. burns, simon g. g. macdonald
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 24x17
IZDANJE: BG
GODINA: 1983.
STRANICA: 570
CIJENA: 69,00 kn
Dodaj u košaricu fiziologija biljaka - milivoje r. sarić
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 24x17
IZDANJE: BG
GODINA: 1987.
STRANICA: 539
CIJENA: 49,00 kn
Dodaj u košaricu fiziologija biljaka - miloje sarić, borivoj krstić, živko stanković
 
UVEZ: Meki
FORMAT: 24x17
IZDANJE: NS
GODINA: 1986.
STRANICA: 264
CIJENA: 59,00 kn
Dodaj u košaricu fiziologija biljaka II - rudolf kastor